Mp3bajao
Loading
Mp3bajao
Loading
Payari Ranjana

Payari Ranjana

By various artists

# Title Atrist Time
Teri Meri Prita Ko Tar Jura Haa

Teri Meri Prita Ko Tar Jura Haa

00:06:02
  Raanikhet Ko Chandana Basige Tu Myar Man Maa

  Raanikhet Ko Chandana Basige Tu Myar Man Maa

  00:05:11
  Nepal Des Maa

  Nepal Des Maa

  00:08:08
  Myara Sung Pyar

  Myara Sung Pyar

  00:04:30
  Meri Manju Basge Chhe Myar Dila Maa

  Meri Manju Basge Chhe Myar Dila Maa

  00:04:37
  Meri Kamala

  Meri Kamala

  00:03:52
  Meri Chanda

  Meri Chanda

  00:05:28
  Ko Huneli Ban Bhali Kai Gau Ki Hunali Aha Re

  Ko Huneli Ban Bhali Kai Gau Ki Hunali Aha Re

  00:04:41